Inschrijvingen

Inschrijven tijdens de schooluren:
Van harte welkom op het secretariaat
VBS Den Dries – Trudo – Jekerdal Nieuweweg 11, 3770 Riemst (012/45 21 30)

Voor inschrijvingen buiten de schooluren maakt u best een afspraak met directeur Anja Slangen 0479/40 20 46

 

Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont.

  • Een elektronische identiteitskaart (eID)
  • een isi+-kaart van het ziekenfonds of een ander officieel document waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en de geboortedatum van je kind blijkt (het geboortebewijs, het trouwboekje, een reispas…)

Wanneer mag mijn kind voor het eerst naar school?
Als je kind twee jaar en zes maanden is, mag het naar de kleuterschool.
het kan op 7 instapdagen starten.

Op de eerste schooldag…

  1. na de zomervakantie
  2. na de herfstvakantie
  3. na de kerstvakantie
  4. van februari
  5. na de krokusvakantie
  6. na de paasvakantie
  7. na Hemelvaartsdag

Is je kind drie jaar of ouder, dan mag je kiezen op welke schooldag hij/zij start.

Bereken de instapdatum van je kleuter: klik hier

inschrijvingsformulier