Inschrijvingen

Secretariaat: 012/45.39.40
Directeur: 0486/108.658 (Hilde Muermans)

Alle inschrijvingsdocumenten die u nodig heeft, kan u hier downloaden. Gelieve dit in te vullen en mee te brengen naar school. Uiteraard kan u ook ervoor kiezen om dit op het secretariaat te doen. Vergeet zeker de ID of het geboortebewijs van het kind niet.

Indien uw kind verandert van school in de loop van het schooljaar dient u ook een document ‘mededeling van schoolverandering’ te ondertekenen. Dit enkel bij inschrijving.

Vanaf de leeftijd van 2,5 jaar kunnen de kinderen op school starten.
Er zijn wettelijke 7 instapmomenten voorzien waarop kleuters vanaf 2,5 jaar tot 3 jaar kunnen instappen nl.:

·       de eerste schooldag na de zomervakantie

·       de eerste schooldag na de herfstvakantie

·       de eerste schooldag na de kerstvakantie

·       de eerste schooldag van de maand februari

·       de eerste schooldag na de krokusvakantie

·       de eerste schooldag na de paasvakantie

·       de eerste schooldag na Hemelvaart

Op enkele momenten organiseert de juf een open klasdag voor alle nieuwe instappertjes, samen met de ouders. Zij ontvangen hiervoor een uitnodiging van de kleuterjuf.

Kleuters ouder dan 3 jaar kunnen op ieder moment van het schooljaar instappen.
Een bezoekje vooraf in de klas helpt om de grote stap te zetten. Zo kunnen de allerkleinsten het klasje verkennen in gezelschap van een vertrouwd persoon.

In september van het jaar waarin het kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om de lessen te volgen, ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs verblijft.

vragenlijst

medicijnen op school

inschrijvingsformulier