Inschrijvingen

Enkel na afspraak in de desbetreffende school:
vbsmvv@rievoe.be

Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont. Gelieve bij inschrijving een kopie van de SIS-kaart van het kind te voegen bij het inschrijvingsdocument. Indien men geen SIS-kaart heeft volstaat één van volgende documenten: het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, …)
Kleuters mogen pas ingeschreven worden vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn.
Als ze jonger zijn dan 3 jaar, worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving. (instapdata:1 september, Allerheiligenverlof, Kerstverlof, 1 februari, Krokusverlof, Pasen, zondag na O.H.Hemelvaart.).