Kinderopvang

Kinderopvang

In onze school wordt een onthaaldienst verzorgd, zowel voor de kleuters als voor de lagere schoolkinderen. Het toezicht gebeurt door Mien Renkens-Pletzers. ’s Morgens van 7.00 uur tot 8.30 uur. Daarna begint het toezicht door de leerkrachten op de speelplaats  ’s Namiddags vanaf 15.30 uur tot 18.00 uur. Op woensdagnamiddag is er geen opvang in Vroenhoven – wel in Herderen. De leerlingen die op woensdagnamiddag nood hebben aan opvang worden met de bus van Lafelt naar Herderen gebracht.