Camerabewaking

In de vestigingen waar camerabewaking van toepassing is zal dit aangeduid worden d.m.v. één of meerdere pictogrammen.

De beelden worden enkel opgenomen buiten de schooluren.

Het doel van plaatsen van camera’s is de beelden te kunnen gebruiken na

  • inbraak
  • vandalisme
  • wederrechtelijke feiten tegen personen
  • andere incidenten waarbij het schoolbestuur en directie van mening zijn dat het opportuun is de beelden te bekijken.

 

Voor meer informatie kan u zich schriftelijk wenden tot het schoolbestuur.

 

vzw KODV
St.-Albanusstraat 2
3770 Riemst