Schoolraad

Doel van de schoolraad

De schoolraad vormt a.h.w. de bovenbouw van de onderliggende pedagogische raad en ouderraad Het is zodoende het participatie-instrument van ouders, personeel, leerlingen en schoolbestuur De bevoegdheden worden wettelijk vastgelegd in het participatiedecreet. Het schoolbestuur overlegt met de schoolraad over het schoolreglement, de lijst van bijdragen die aan de ouders kunnen worden aangerekend, het schoolwerkplan en het beleidsplan. Overleg is er ook over buitenschoolse activiteiten, bepaalde infrastructuurwerken, de criteria tot aanwending van het lestijdenpakket en de puntenenveloppen, het veiligheids- en welzijnsbeleid. Deze schoolraad fungeert voor de 3 scholen van KODV Riemst
 • Membruggen – Valmeer – Vroenhoven
 • Vlijtingen – Lafelt – Heukelom
 • Zichen Bolder – Zussen – Kanne

Samenstelling

Ouders:
 • Nassen Ilse
 • Grootjans Bart
 • Theunissen Noud
Leerkrachten:
 • Muermans Hilde
 • Vrindts Fabiënne
 • Maesen Anita
Directies:
 • Jans Leo
 • Stassen Eric
 • Nassen Renilde
Plaatselijke gemeenschap:
 • Nijs Willy
 • Aerden Geert
 • Dekkers Philippe
Voorzitter:
 • Muermans Hilde