Inschrijvingen

Enkel na afspraak in de desbetreffende school:
Mail school

Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont. Gelieve bij inschrijving een kopie van de SIS-kaart van het kind te voegen bij het inschrijvingsdocument. Indien men geen SIS-kaart heeft volstaat één van volgende documenten: het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, …)
Kleuters mogen pas ingeschreven worden vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn.
Als ze jonger zijn dan 3 jaar, worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving. (instapdata:1 september, Allerheiligenverlof, Kerstverlof, 1 februari, Krokusverlof, Pasen, maandag na O.H.Hemelvaart.).